Zastupovanie na úradoch

Ušetríme Vám čas a zastúpime Vás na jednotlivých úradoch.

Naše dlhoročné skúsenosti radi a ochotne zúročíme aj vo Váš prospech. Na základe dohody a plnej moci, alebo mandátnej zmluvy zastrešujeme agendu najmä pred nasledovnými inštitúciami:

Sociálna poisťovňa

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnávateľov a zamestnancov
 • zasielanie mesačných výkazov a iných písomností

Úrad práce

 • čerpanie dotácii

Zdravotné poisťovne

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnávateľov a zamestnancov
 • zasielanie mesačných výkazov a iných písomností

Daňový úrad

 • registrácia pre rôzne dane
 • agenda registrácie pre DPH
 • zastupovanie pri daňovej kontrole (v prípade vedenia účtovníctva)
 • vybavovanie daňovej agendy
 • elektronická komunikácia (podávanie priznaní, hlásení, prehľadov…)

Živnostenský úrad

 • ohlásenie živnosti
 • pozastavenie, ukončenie živnosti
 • oznámenie prevádzok a súvisiacich priestorov

Obchodný register

 • zápis novozaložených spoločností
 • návrh na zmenu zápisu v OR
 • elektronické podávanie návrhov