Zakladanie firiem

Spoločnosť s.r.o. Vám založíme :

  – v rámci celého Slovenska
  – aj bez Vašej osobnej účasti prostredníctvom telefónu, e-mailu a pošty
  – Vaša účasť spočíva v podpísaní nami vypracovaných dokumentov

Elektronickým podávaním návrhov na zápis Vám zabezpečíme výhodné zľavy na poplatkoch.

Založenie s.r.o. asistované: 200-250 Eur
Založenie s.r.o. kompletné: 250-350 Eur

Zároveň sme pripravení Vám poskytnúť všetky služby súvisiace s podnikaním a rozbehom spoločnosti:

  - ekonomické
  - administratívne
  - organizačné
  - zastupovanie na úradoch