Finančné poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo pre

PODNIKATEĽOV

– vo všetkých nevyhnutných oblastiach podnikania pred a po realizácií obchodných transakcií so stanovením účtovných, daňových a ďalších možných dopadov .

OBČANOV

– vo všetkých nevyhnutných oblastiach pred zaciatkom podnikania vo vzťahu občana k štátnym inštitúciám,
– v oblasti majetkových priznaní, daní z prevodu a prechodu majetku, darovanie (nehnutelností, pozemkov, hnutelný majetok)

Poradenstvo poskytujeme

– Účtovné
– Daňové
– Ekonomické
– Organizačné
– Podnikateľské
– Colné
– Majetkové
Finančné

– v oblasti možnosti financovania malých a stredných podnikov
vrátane CZCO pred zaciatkom podnikania a pocas podnikania

– možnosti čerpania pôžičiek a úverov

– možnosti čerpania fondov Európskej únie

– podnikateľské plány – poradenstvo + spracovanie