Dane, daňové priznanie

Ponúkame služby v oblasti spracovania daňových priznaní, hlásení, cez ďalšie služby až po zastupovanie v daňovom konaní. Komunikácia cez internet, telefón či osobne.

 • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických a fyzických osôb dane z príjmu
 • spracovanie spotrebných daní
 • dvojité zdanenie (zdanenie celosvetových príjmov, zrážkové dane)
 • riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk
 • zatrieďovanie majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia cien obstarania jednotlivých častí majetku (účtovné/daňové odpisy)
 • detailné analýzy daňových rizík
 • riešenie daňovej optimalizácie
 • …a riešenie ostatných daňových záležitostí.

Daňové priznanie pre právnické osoby

Poskytujeme vypracovanie daňových priznaní pre právnické osoby.

 • vypracovanie daňového príznania
 • prílohy k daňovému priznaniu
 • účtovné výkazy
 • spracovanie účtovnej závierky

Daňové priznanie fyzických osob

Poskytujeme spracovanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických osôb pre:

Podnikateľov – SZČO

Občanov – Daň z príjmu

 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • majetkové priznania

Daňové priznanie dane z pridanej hodnoty

Ponúkame spracovanie dane z pridanej hodnoty pre:

 • PODNIKATEĽOV
 • OBČANOV – nadobudnutie motorových vozidiel zo zahranicia

DPH
Evidencia DPH, vypracovanie a podanie daňového priznania

Súhrné výkazy
Evidencia súhrného výkazu, vypracovanie, elekronické a osobné podanie

Ostatné spotrebné dane, INTRASTAT

Podľa potreb zákazníka ponúkame spracovanie spotrebných daní a INTRASTATU

SPOTREBNÉ DANE

  - z minerálneho oleja
  - z vína
  - z liehu
  - z tabakových výrobkov
  - z piva
  - z elektriny, uhlia a zemného plynu

INTRASTAT

  - Vedenie evidencie a vyhotovenie hlásení o prijatí a odoslaní tovaru .
  - Elektronické odosielanie hlásení.