Ing. Anna Semancová
vedenie Ammse, s.r.o


Účtovníctvo a dane
Rýchle spracovanie, diskrétnosť

 

Cenu pripravíme na mieru

 

Prvá, nezáväzná, konzultácia zdarma


Vedenie účtovníctva

Podvojné, jednoduché
Mzdy a personalistika
Revízie účtovníctva
Metodika a analytika účtovníctva
Vypracovanie vnútrofiremných smerníc
Cestovné účty, knihy jázd
Oceňovanie majetku spoločností
Stanovenie výšky obchodných podielov

Dane

Právnických a fyzických osôb
Daňové priznania
Mesačné, kvartálne a ročné hlásenia
DPH, súhrné výkazy, intrastat
Dane z motorových vozidiel
Spotrebné dane

Poradenstvo

Účtovné, daňové, podnikateľské
Možnosti čerpania finančných prostriedkov:

   - fondy EÚ

 

   - analýzy pre banky,

 

   - podpora štátu

 

  - rizikový kapitál

Spolupráca s auditormi, vykonanie auditov

Majetkové priznania

Pre podnikateľov
SZČO a zamestnancov

Ekonomické analýzy

Podnikateľské zámery pre potreby čerpania:

   - bankových úverov, zriadenie kontokorentných účtov

 

  - finančných prostriedkov z fondov Európskej únie

Zastupovanie na úradoch

Zakladanie spoločností
Zastupovanie na úradoch a inštitúciách
Odvody a poistné
- sociálna poisťovňa
- zdravotné poistenie
Zakladanie spoločností

Vymáhanie pohľadávok

Súdne a mimosúdne vymáhanie
Prednostné vymáhanie pohľadávok

Manažment

Krízový manažment
Projektový manažment
Personálny manažment
Riadenie ľudských zdrojov
Ochrana osobných údajov

Registratúra