Účtovníctvo a dane

  Rýchle spracovanie, diskrétnosť
  Bratislava, Trenčín a okolie
  Cenu pripravíme na mieru. Nezáväzná konzultácia zdarma

Kontaktujte nás na: 0905 451 654

Vedenie účtovníctva

 • Podvojné, jednoduché
 • Mzdy a personalistika
 • Revízie účtovníctva
 • Metodika a analytika účtovníctva
 • Vypracovanie vnútrofiremných smerníc
 • Cestovné účty, knihy jázd
 • Oceňovanie majetku spoločností
 • Stanovenie výšky obchodných podielov

Dane

 • Právnických a fyzických osôb
 • Daňové priznania
 • Mesačné, kvartálne a ročné hlásenia
 • DPH, KVDPH, Súhrné výkazy
 • Refundácia DPH
 • Intrastat
 • Dane z motorových vozidiel
 • Spotrebné dane

Poradenstvo

 • Účtovné, daňové, podnikateľské poradenstvo
 • Vykonávanie auditov – spolupráca s auditormi

Zakladanie spoločností

 • Spolupráca s právnickými kanceláriami

Podnikateľské zámery

Zastupovanie na úradoch

 • Odvody a poistné, dane
  • sociálna poisťovňa
  • zdravotné poisťovňe
  • daňové úrady

Majetkové priznania

Ekonomické analýzy

Registratúra